Filemaker-integration

Python Django

En bilhandlare hade en befintlig webbshop byggd i Python / Django, och ville integrera den med Filemaker, eftersom de ville flytta administrationen dit. Dels skulle produkter och produktkategorier i Djangoshoppen uppdateras när de uppdaterade dem i Filemaker, och dels skulle beställningar automatiskt skickas till Filemaker när de skapades i Djangoshoppen.

Jag byggde integrationen i form av ett REST API mellan Django och Filemaker och använde Celery tillsammans med Redis för att åstadkomma asynkrona anrop för bättre prestanda.