Logo Block

PHP Drupal

En logotyp finns med på nästan varje webbplats, men i Drupal är det vanliga sättet som logotypen visas på relativt statiskt, med få möjligheter till anpassningar. Vanligtvis renderas det av temat i en fördefinierad region, länkar till startsidan och visar hela bilden utan någon möjlighet att använda automatisk bildredigering i form av bildstilar.

Logo Block löser dessa problem genom ett block som man kan placera var som helst, med ett tillhörande konfigurationsformulär där man dels kan ställa in huruvida loggan ska länka till någon sida och i så fall vilken, och dels kan välja en bildstil för att säkerställa att designen ser bra ut även om loggan byts ut i framtiden.

Länk: https://www.drupal.org/project/logo_block