Pocketogram

PHP Symfony
Pocketogram

Pocketogram är en populär företagstjänst som hjälper sina kunder med presenter till sina anställda vid jul och andra tillfällen. I stället för att köpa en färdig present får personalen ett presentkort som de kan lösa in hos Pocketogram mot t ex en pocketbok, film, delikatesskorg eller till och med en äventyrsupplevelse. Det byggdes ursprungligen i en äldre e-handelsplattform som egentligen inte lämpar sig för deras verksamhet eftersom deras köpprocess är så specialanpassad och skiljer sig från en vanlig webbutik.

Efter överläggning valde vi därför att bygga om webbutiken i Symfony, som är ett modernt ramverk skrivet i PHP. För att kunna ta del av vinsterna med Symfony redan från dag ett gjorde vi en s k progressiv rewrite vilket innebär en gradvis övergång från det gamla systemet till det nya, i stället för en full rewrite där man bygger klart alltihop i det nya systemet innan man växlar över. Utöver att man får möjlighet att använda det nya ramverket redan från start så finns det även andra fördelar inom bl a bugghantering när man flyttar över lite i taget på det här sättet.

Länk: http://val.pocketogram.se