Wärnelius Buss

PHP Drupal
Wärnelius Buss

Wärnelius Buss har ett system för att administrera resor som är byggt i .NET och behövde ha en webbplats som integrerades mot det systemet. Det som efterfrågades var att resorna kunde visas på webbplatsen men administreras i det befintliga .NET-systemet. Jag byggde frontend och backend i PHP / Drupal 7 med ett REST API mot .NET-systemet som periodvis uppdaterar resorna på webbplatsen.

Länk: http://warneliusbuss.se